Hoctai.vn giới thiệu đến các em khóa luyện đề [Toán 12] Giải tích - Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit, Danh sách bài thi đã được chọn lọc và đi kèm lời giải chi tiết và đề thi liên quan bao gồm:

 1. BÀI 1: LŨY THỪA (gồm 2 đề)
 2. BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA (đang cập nhật...)
 3. BÀI 3: LÔGARIT (đang cập nhật...)
 4. BÀI 4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT (gồm 50 đề)
 5. BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ (gồm 2 đề)
 6. BÀI 6: PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (gồm 2 đề)

Hoctai.vn sẽ tiếp tục cập nhật thêm các bài thi Online hấp dẫn từ các năm vào khóa học này, các em có thể theo dõi khóa học này để không bỏ lỡ cơ hội

BÀI 1: LŨY THỪA

BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA

BÀI 3: LÔGARIT

BÀI 4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

 • DẠNG 1: TÍNH ĐẠO HÀM
  • Tính Đạo Hàm - phần 01 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 02 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 03 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 04 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 05 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 06 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 07 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 08 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 09 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 10 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 11 - kèm lời giải
  • Tính Đạo Hàm - phần 12 - kèm lời giải
 • DẠNG 2: TÍNH ĐƠN ĐIỆU – CỰC TRỊ - TIỆM CẬN HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ - LOGA
  • Tính chất đơn điệu - Cực trị - Tiệm cận - phần 01
  • Tính chất đơn điệu - Cực trị - Tiệm cận - phần 02
  • Tính chất đơn điệu - Cực trị - Tiệm cận - phần 03
  • Tính chất đơn điệu - Cực trị - Tiệm cận - phần 04
 • DẠNG 3: TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ -  LOGARIT
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 01
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 02
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 03
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 04
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 05
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 06
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 07
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 08
  • Tập xác định của hàm số Lũy Thừa - Mũ - Logarit - phần 09
 • DẠNG 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
  • Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất - phần 01
  • Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất - phần 02

DẠNG 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ - LOGA

  • Các bài toán liên quan tới đồ thị hàm số Lũy thừa - Mũ - Loga - phần 01
  • Các bài toán liên quan tới đồ thị hàm số Lũy thừa - Mũ - Loga - phần 02
  • Đọc nhanh đồ thị hàm số Lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 01
  • Đọc nhanh đồ thị hàm số Lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 02
 • DẠNG 6: CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI LŨY THỪA – MŨ - LOGARIT
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 01
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 02
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 03
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 04
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 05
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 06
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 07
  • Công thức biến đồi lũy thừa - Mũ - Logarit - phần 08
 • DẠNG 7: PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
  • Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất - phần 02
 • DẠNG 8: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
 • DẠNG 9: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ
 • DẠNG 10: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, TÍNH TỔNG CỦA BIỂU THỨC
  • GTNN - GTLL Mũ - Logarit - Đặng Việt Đông - phần 01
  • GTNN - GTLL Mũ - Logarit - Đặng Việt Đông - phần 02
 • DẠNG 11: CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀM LŨY THỪA – MŨ - LOGARIT
  • Các bài toán thực tế - Lãi suất trả góp - Đặng Việt Đông - Phần 01
  • Các bài toán thực tế - Lãi suất trả góp - Đặng Việt Đông - Phần 02
  • Các bài toán thực tế - Tăng trưởng - Đặng Việt Đông - Phần 01
  • Các bài toán thực tế - Tăng trưởng - Đặng Việt Đông - Phần 02
BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ
 • Phương trình Mũ và Bất phương trình Mũ - Đặng Việt Đông - phần 01
 • Phương trình Mũ và Bất phương trình Mũ - Đặng Việt Đông - phần 02
BÀI 6: PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
 • Phương trình Logarit và Bất phương trình Logarit - Đặng Việt Đông - phần 01
 • Phương trình Logarit và Bất phương trình Logarit - Đặng Việt Đông - phần 01