Tiến sĩ Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Tiến sĩ Nguyễn Phụ Hoàng Lân là học sinh trường PTTH Trần Phú trước khi trở thành sinh viên khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân ở lại Đại học Khoa học Tự nhiên làm việc, rồi sang Ý, học tại viện nghiên cứu ICTP, thành phố Trieste. Sau đó, thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân làm tiến sĩ tại trường Đại học Purdue, Hoa Kỳ, chuyên ngành đại số vào bảo vệ luận án vào năm 2013. Hiện nay, thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân làm việc tại khoa Toán –  Cơ – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Tại Titan Hà Nội, thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân phụ trách giảng dạy các lớp Toán tiếng Anh, Toán APMOPS, A-level.

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2002 – nay: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giải thưởng: 

  • Giải thưởng Sinh viên xuất sắc, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Giải thưởng công trình Toán học 2014 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020