Có câu "10 năm trồng cây, 100 năm trồng người ". Xây dựng nhân cách con người không hề dễ, con người chúng ta sinh ra ngoài bản năng tự có chúng ta cần phải đầu từ Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở, bởi lẽ không phải chỉ thi cử chúng ta mới cần phải hãy xây dựng cho mình ngay từ những bài học này nhé các em!