Tổng hợp các câu hỏi ở mức độ Vận Dụng Cao từ đề thi các năm, Việc tách các phần trong đề thi giúp các em khoanh vùng ôn luyện, phần này các em sẽ vận dụng kiến thức vào các bài toán ở mức độ cao.

Khái niệm về mức độ thông hiểu

 

Vận dụng cao

 

Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. Các vấn đề này tương tự như các tình huống thực tế học sinh sẽ gặp ngoài môi trường lớp học.