Hoctai.vn giới thiệu đến các em khóa chuyên đề lớp 10: [Toán 10] [Đại số] Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình, Khóa học bao gồm: 

  1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
  2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
  3. TRẮC NGHIỆM ONLINE

Ở chương này, Hoctai.vn sẽ liên tục cập nhật thêm các Tài liệu liên quan, bài thi Online và nhiều tài liệu hấp dẫn đến từ các Sở Gd&đt và Thầy/Cô nổi tiếng trên cả nước, các em có thể theo dõi khóa học này để không bỏ lỡ cơ hội.

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I. PHẦN LÝ THUYẾT

BÀI 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

BÀI 1: DẠNG 1 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 1: DẠNG 2 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 1: DẠNG 3 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

I. PHẦN THỰC HÀNH - THI ONLINE

Dạng 1: Điều kiện xác định của phương trình

Dạng 2: Sử dụng điêu kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình

Dạng 3: Phương trình tương đương, phương trình hệ quả


BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI

I. PHẦN LÝ THUYẾT

BÀI 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

BÀI 2: DẠNG 1 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 2: DẠNG 2 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 2: DẠNG 3 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 2: DẠNG 4 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 2: DẠNG 5 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 2: DẠNG 6 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

I. PHẦN THỰC HÀNH - THI ONLINE

Dạng 1: Phương trình tích

Dạng 2: Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối

Dạng 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Dạng 4: Phương trình chứa ẩn ở trong dấu căn

Dạng 5: Định lý viet và ứng dụng

Dạng 6: Giải và biện luận phương trình


BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

I. PHẦN LÝ THUYẾT

BÀI 3: KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

BÀI 3: DẠNG 1 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 3: DẠNG 2 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 3: DẠNG 3 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

BÀI 3: DẠNG 4 - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP


I. PHẦN THỰC HÀNH - THI ONLINE

Dạng 1: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 2: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất ba ẩn

Dạng 3: Giải và biện luận hệ phương trình bậc cao

Dạng 4: Các bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình


ÔN TẬP CHƯƠNG 3