Môn chương cực kỳ quan trọng cho các em theo các khối liên quan tới môn toán, đây được xem là chương tiền đề cho 3 năm Thpt liên quan tới hình học: [Toán 10] [Hình học] Chương 1: Vectơ, chi tiết bao gồm:

  1. PHẦN LÝ THUYẾT (3 BÀI)
  2. PHẦN TÀI LIỆU LIÊN QUAN
  3. PHẦN TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG DẠNG, CHUYÊN ĐỀ

Hoctai.vn sẽ tiếp tục cập nhật thêm các bài thi Online hấp dẫn từ các năm vào khóa học này, các em có thể theo dõi khóa học này để không bỏ lỡ cơ hội

BÀI 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

BÀI 2: TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ

BÀI 3: TÍCH CỦA VEC TƠ VỚI MỘT SỐ

BÀI 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

HÌNH HỌC - ÔN TẬP CHƯƠNG 1